Skip to main content

Fisher Tomlin & Bowyer, trädgårdsdesigners och landskapsarkitekter sedan 1991

Vi är övertygade om att trädgårdsanläggningar bör utformas så att de håller under lång tid, genom att använda naturliga material och långsiktig, hållbar plantering. Utifrån sunda hortikulturella insikter och genom att samverka med andra anläggningsspecialister uppnår vi högsta kvalitet när det gäller anläggning, plantering och efterskötsel, där allt utförs enligt tidsplan och budget. Kvaliteten hos våra trädgårdar och anläggningar har fått sitt erkännande i form av ett flertal tilldelade priser, av vilka de flesta har erhållits för verkliga trädgårdar som skapats åt verkliga kunder, både i Storbritannien och internationellt.

Vi tillhandahåller lokala trädgårdsdesigntjänster i Wimbledon (SW19), Raynes Park (SW20), London och Surrey, men också landskapsarkitektstjänster till trädgårdar och parker som ligger längre bort, ofta som en del av ett designteam tillsammans med arkitektfirmor och inredningsarkitekter. Även internationellt har vi ett utbrett anseende att vara en av de främsta brittiska trädgårdsarkitekterna, och vi blir ofta tillfrågade att delta i trädgårdsutställningar världen över som utställare eller föredragshållare.

Kontakta oss

Telefon: +44 (0)20 8542 0683
E-post: info@andrewfishertomlin.com
Adress: 74 Sydney Road
Wimbledon, London SW20 8EF UK