Fisher Tomlin & Bowyer, trädgårdsdesigners och landskapsarkitekter
sedan 1991

Vi är övertygade om att trädgårdsanläggningar bör utformas så att de håller under lång tid, genom att använda naturliga material och långsiktig, hållbar plantering. Utifrån sunda hortikulturella insikter och genom att samverka med andra anläggningsspecialister uppnår vi högsta kvalitet när det gäller anläggning, plantering och efterskötsel, där allt utförs enligt tidsplan och budget. Kvaliteten hos våra trädgårdar och anläggningar har fått sitt erkännande i form av ett flertal tilldelade priser, av vilka de flesta har erhållits för verkliga trädgårdar som skapats åt verkliga kunder, både i Storbritannien och internationellt.

Vi tillhandahåller lokala trädgårdsdesigntjänster i Wimbledon (SW19), Raynes Park (SW20), London och Surrey, men också landskapsarkitektstjänster till trädgårdar och parker som ligger längre bort, ofta som en del av ett designteam tillsammans med arkitektfirmor och inredningsarkitekter. Även internationellt har vi ett utbrett anseende att vara en av de främsta brittiska trädgårdsarkitekterna, och vi blir ofta tillfrågade att delta i trädgårdsutställningar världen över som utställare eller föredragshållare.

Utmärkande exempel

Senaste projektet - Wimbledon SW19 Nutida trädgård

Den enkla stilen hos de nutida trädgårdarna är något du kan få se i många städer nuförtiden och vid stora trädgårdsevenemang som RHS Chelsea Flower Show. Då husägarna i allt större omfattning skapar stora öppna boytor med dörrar som sträcker sig från golv till tak och som öppnas mot trädgården, så har den här trädgårdsstilen blivit populär. Vi har skapat och utformat många trädgårdar i SW19 som passar ihop med de husrenoveringar som utförts enligt den nutida stilen.